MATEMATIK UPSR
SET 5: Nombor Bulat
Oleh: SBAM (myeducare2u.com)

a) Set soalan ini mengandungi 10 soalan objekif.
b) Jawab semua soalan. Anda dikira GAGAL jika keputusan kurang daripada 50%. Baca soalan dengan teliti dan berhati-hati ketika menjawab. Klik butang F11 untuk paparan lebih besar. Selamat menjawab...