SISTEM PENDAFTARAN PERMOHONAN BANTUAN TANAM SEMULA POKOK GETAH SECARA ATAS TALIAN

E-Tanam adalah sebuah insiatif sistem aplikasi borang permohonan bantuan tanam semula tanaman getah. Objektif sistem ini dilaksanakan bagi memudahkan pemohon mendaftar permohonan bantuan tanam semula tanpa berurusan di pejabat RISDA.

Antara perkhidmatan sistem melalui E-Tanam termasuklah:

i) Menyediakan borang TS11 secara elektronik.

ii) Membolehkan pemohon menghantar borang TS11 secara atas talian.

iii) Membenarkan pemohon untuk menyunting borang tanam semula (TS11).

iv) Membolehkan pemohon mencetak borang yang telah diisi sebagai salinan simpanan.

Soalan lazim: APAKAH YANG PERLU DILAKUKAN OLEH PEMOHON?

i) Pemohon perlu mendaftar permohonan dengan mengisi 'Daftar Permohonan Baru' di bahagian kanan laman ini.

ii) Pemohon hanya boleh menggunakan nombor geran tanah SATU kali sahaja pada satu masa

iii) Apabila permohonan berjaya, pemohon boleh mengakses sistem E-Tanam dan masuk ke Login Pemohon.

iv) Jika nama dan kata kunci yang dimasukkan oleh pemohon BETUL maka pemohon perlu memasukkan nombor kad pengenalan untuk mengakses laman pemohon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAFTARAN BARU PERMOHONAN

TANAM SEMULA ATAS TALIAN

NAMA
NO.KAD PENGENALAN
NO.GERAN TANAH
KATA KUNCI